Stina Bengs - Karin Boye, Ulla Winblad möter Carl Michael Bellman, Edith Piaf
Hej och välkommen!
                               
                              TARADARA
                                                                            med 
                               Boyeufori
- en poetisk resa genom Karin Boyes intensiva liv och diktning -                             Ulla Winblad 
                            i gott samspråk med 
                      Carl Michael Bellman

                       

                             Medley  (bild kommer)
                                         med 
                                   Passion
                    - Edith Piafs sånger, på svenska -

Alla bokningar: Stina Bengs 073 980 88 17 stina.bengs@gmail.com