Stina Bengs - Karin Boye, Ulla Winblad möter Carl Michael Bellman, Edith Piaf
Hej och välkommen!
                               
                    TARADARA med  Boyeufori
     - en poetisk resa genom Karin Boyes intensiva liv och diktning -                         
  
Ulla Winblad  i gott samspråk med Carl Michael Bellman

                       

                            

Medley  ( bild kommer)  med Edith Piafs sånger, på svenska
Bokningar: Stina Bengs, 073 980 88 17, stina.bengs@gmail.com