Stinas låda - Karin Boye, Ulla Winblad möter Carl Michael Bellman, Edith Piaf
Blandade visprogram, som, om så önskas, 
vi kan skapa tillsammans, efter önskemål och behov

Gamla visor, Nya visor, 
Glada visor, Sorgsna visor,
Politiska visor, Fredsvisor, 
Julvisor, Barnvisor ...