Stinas låda - Karin Boye, Ulla Winblad möter Carl Michael Bellman, Edith Piaf
Dan Andersson - ett språkrör för vår längtan 
Han kallade sig själv för en mörkrets och hemlöshetens sångare.

Dan Andersson hade en rastlös längtan inom sig. När han var hemma i finnmarken längtade han bort och när han var borta längtade han hem - hem till sina skogar - och till Pajso, den långa, vackra levande ån.


" Du åldriga Pajso som leker så ystert
bland fallande dammar och rännor som brista,
du sjunger väl ännu din ödemarks sånger, 
när böljorna runor i hällarna rista ..."