Stinas låda - Karin Boye, Ulla Winblad möter Carl Michael Bellman, Edith Piaf
Edith Piaf
Tycker du om poesin och passionen i Edith Piafs sånger?
Det gör jag också! 
Men alla kan inte franska och jag vill så gärna att alla ska förstå texterna! 
Därför framförs alla hennes sånger på både franska och svenska. 
Många egna översättningar. 

" Nej, ingenting, 
nej, ångrar ingenting alla ..."

Vid pianot: Bengt Höglund