Stinas låda - Karin Boye, Ulla Winblad möter Carl Michael Bellman, Edith Piaf
                              Boyeufori 

Det har sagts om Karin Boye att varje ord hon skriver är glödgat 
av en nästan krampaktig intensitet och att hennes diktning i sin helhet avspeglar en personlighetskamp på hårda villkor, samtidigt som hon 
hade en stark livskraft och kände stark livsberusning. 
Därför kallar vi vårt program för Boyeufori.

"Så drivs vi vilsna själar fram, 
från lägerbål till lägerbål ..."


                                                    
                                                                         Vid dragspelet: Lasse Eriksson