Stinas låda - Karin Boye, Ulla Winblad möter Carl Michael Bellman, Edith Piaf

Marlene Dietrich och Edith Piaf

Vilken kombination, vilket möte! Det slår gnistor när dessa möts på scenen!

Johanna Fossum sjunger Marlene Dietrich på tyska
Stina Bengs sjunger Edith Piaf på franska
Peter Knudsen spelar piano


Hur många känner till att Marlene Dietrich var nära väninnor 
och att Marlene var tärna på ett av Ediths bröllop?