Stinas låda - Karin Boye, Ulla Winblad möter Carl Michael Bellman, Edith Piaf

Ulla Winblad 
möter 
Carl Michael Bellman

  Ett dramatiserat visprogram 
                              som är poetiskt, vackert, burleskt,                                       "Ulla, min Ulla,                                                          humoristiskt och fräckt
        säg får jag dig bjuda... "                                  


     Sång och gitarr
    med Michael Wernström